วัณโรคหลังโพรงจมูก
สังคม ข่าวบันเทิง

วัณโรคหลังโพรงจมูก โรคใกล้ตัว ใช้สิทธิประกันสังคม-บัตรทอง รักษาได้

หลังจากที่มีการแถลงข่าว โรคที่พรากชีวิต สาวน้ำตาล เดอะสตาร์ไป โดยแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุแล้วว่า น้ำตาล เป็น “วัณโรคหลังโพรงจมูก” ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้ไกลตัวเลย แต่ในเคสของน้ำตาลที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นับเป็นเคสที่หายาก โดยพบได้น้อยกว่า 1%

วัณโรคหลังโพรงจมูก โรคร้ายใกล้ตัว

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่าจากสถิติของไทยเมื่อปี 2560 พบว่าคนไทยเป็นวัณโรคประมาณ 83% จะพบที่ปอด ส่วน 17% พบนอกปอด แต่เคสนี้พบได้น้อยกว่า 1% ของวัณโรคที่พบนอกปอด

สำหรับ โรคนี้ สามารถที่จะใช้สิทธิประกันสังคม และบัตรทองรักษาได้ หากสังเกตุตัวเองและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

วัณโรคหลังโพรงจมูก

โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

โรควัณโรคที่ใช้สิทธิรักษาด้วยระบบประกันสังคม (สปส.) จะไม่มีการบริหารจัดการเฉพาะ ค่าดูแลรักษารวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว สอดคล้องกับข้อมูลสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที่ให้ข้อมูลว่าจะ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาตามสิทธิสถานพยาบาลของผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นวัณโรค โดยจะรับผิดชอบค่ารักษาตามที่แพทย์วินิฉัย หรือตามอาการ หากผู้ประกันตนต้องการเข้ารับการตรวจรักษาอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตนเอง

วัณโรคหลังโพรงจมูก

ส่วนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) มีการบริการจัดการเฉพาะ สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 4 ส่วน ดังนี้

1.การรักษาด้วยยาต้านเชื้อวัณโรค ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ

  • ยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน
  • ยาต้านวัณโรคสูตรดื้อยา

2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (AFB, CXR)
  • การตรวจเพาะเชื้อวัณโรค (Sputum Culture)
  • การทดสอบความไวของเชื้อวัณโรคดื้อยา (Drug Sensitivity Testing, DST)

3.การติดตามกำกับการกินยาด้วยวิธี DOTs (Direct Observed Treatment Short course)

  • Dots ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ปี 2551
  • การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการรักษา

4.การติดตามผู้สัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อการคัดกรองโรค

  • การค้นหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วย ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ปี 2551
  • การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังในเรือนจำ

ทั้งนี้ โรคนี้ไม่ใช่โรคที่ไกลตัวเลย และสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นให้หมั่นสังเกตุและดูแลตัวเองให้ดี ก็เป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะ